Poradnik
 • Czy warto organizować wyjazdy integracyjne


  Na rynku usług dla firm pojawiają się coraz to nowe pomysły na integrację Pracowników.

  Najbardziej atrakcyjne staje się to, co nietypowe. Pracownicy chętnie korzystają z atrakcji jakie proponują im Pracodawcy.


  Co przemawia za sensownością organizowania szkoleń dla Pracowników:

  • Tworzenie się nowych więzi między Pracownikami, budowanie zespołu który pozwoli na przewagę nad
   konkurencją na rynku
  • Wzrasta motywacja Pracowników
  • Rozbudowa nowych umiejętności m.in.: menagerskich, zachowań w sytuacjach nowych, zarządzanie grupą

  • Rozpoznanie ról poszczególnych Pracowników w grupie
  • Podniesienie poziomu lojalności Pracowników