temat
 • Przykładowe zagadnienia do realizacji w ramach tematu Kierowanie zespołem pracowniczym

  • Komunikacja interpersonalna
  • Rola i zadania managera
  • Przywództwo a zarządzanie
  • Funkcjonowanie zespołów w firmie
  • Budowanie zespołu- Team Bulding
  • Rodzaje zespołów- zasady tworzenia i rozwiązywania
  • Role w zespole
  • Style przywództwa
  • Zarządzanie zespołem i jego wynikami
  • Budowanie atmosfery zaufania i współpracy
  • Uczenie przez przykład
  • Skuteczna motywacja - istota i potrzeba motywowania pracowników, czynniki motywujące, strategie motywowania, dobór metod
  • Ocena jako narzędzie motywowania pracowników
  • Rozwijanie potencjału zawodowego pracowników- elementy coachingu dla managerów
  • Wprowadzenie zmiany w firmie: praca z zespołem w sytuacji zmiany
  • Wdrażanie innowacji
  • Delegowanie zadań
  • Kierowanie konfliktem
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • Zarządzanie personelem, style kierowania, proces grupowy
  • Planowanie i organizacja szkoleń pracowników
  • Rekrutacja pracowników
  • Delegowanie- narzędzie aktywizacji pracowników i budowania współodpowiedzialności za jakość pracy
  • Efektywność pracownika a efektywność firmy
  • Autodiagnoza i samoocena
  • Jak zwalniać?