Kurs moderacji
 • KURS MODERACJI czyli jak efektywnie poprowadzić grupę

  OPIS SZKOLENIA

  Innowacyjny projekt oparty na aktywnym udziale uczestników oraz ich refleksji własnej, składający się z warsztatów prowadzonych przez moderatora oraz mini warsztatów prowadzonych przez słuchaczy.
  Głównym celem warsztatu jest poznanie metod rozwijania umiejętności moderatora oraz nakreślenie indywidualnego planu rozwoju w tej dziedzinie. Uczestnicy będą testować rozmaite techniki metody moderacji zespołu. Szkolenie jest realizowane metodą warsztatową, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników do zaangażowania we własne uczenie i wspieranie w uczeniu innych, m.in.

  • krótkie prezentacje jako wprowadzenia, komentarz, podsumowanie
  • ćwiczenia indywidualne i w zespołach;
  • dyskusje i prezentacje rezultatów dyskusji
  • studia z przypadków z praktyki, z życia,
  • nagrania i analiza nagrań video,
  • prezentacje multimedialne,
  • symulacje służące ćwiczeniu umiejętności,
  • testy,
  • indywidualne konsultacje z trenerem,
  • różnego rodzaju ćwiczenia pobudzające uwagę, kreatywność, skłaniające do refleksji i wymiany zdań,
  • superwizja warsztatów prowadzonych przez uczestników szkolenia.

  TREŚCI PROGRAMOWE SZKOLENIA

  I moduł- moderacja:

  • definicje i rodzaje moderacji
  • zalety i ograniczenia moderacji
  • obszary przygotowania moderacji
  • klasyczny przebieg moderacji
  • najważniejsze zasady w moderacji

  II moduł- moderator

  • wiedza, umiejętności, cechy osobowości moderatora
  • drabina kompetencji
  • rola moderatora
  • autorytet i prestiż moderatora
  • specyfika pracy- osobisty styl pracy moderatora
  • sylwetka elastycznego moderatora
  • praca nad samorozwojem (notatnik szkoleniowca i refleksja własna)

  II A moduł- narzędzia niezbędne w pracy moderatora:

  • język moderatora
  • umiejętność zadawania pytań,
  • komunikat JA
  • aktywne słuchanie
  • znaczenie mowy ciała
  • autoprezentacja

  III moduł- planowanie i organizowanie warsztatu krok po kroku

  • definicja warsztatu
  • badanie potrzeb i oczekiwań uczestników
  • kontrakt grupowy- ustalenie zasad współdziałania grupy
  • kim są uczestnicy?- przemyślenia, podstawowe pytania dotyczące uczestników
  • określenie tematu, celów
  • kryterium doboru treści- model interakcji wokół tematyki i czas jako kryterium doboru informacji
  • zaplanowanie czasu
  • aranżacja przestrzeni
  • wybór odpowiednich metod pozwalających na efektywne doświadczenie i uczenie się w wybranym temacie,
  • środki i pomoce dydaktyczne, praca z materiałami do moderacji
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • loteria gier i metod szkoleniowych- podział ze względu na cel dydaktyczny
  • tworzenie dokumentacji- przygotowanie konspektu oraz refleksja własna po przebiegu zajęć wizualizacja jako niezbędny element w moderacji i podstawowy warunek kreatywnej pracy w zespole

  IV moduł- Uczestnicy

  • kim są uczestnicy?
  • Klasyfikacja potrzeb wg Maslowa
  • terytoria osobiste
  • specyfika uczenia się- model dynamiczny nauki, style uczenia się, 7 rodzajów inteligencji, wzrokowcy,
   słuchowcy, kinestetycy
  • jak pozyskiwać uwagę
  • sztuka motywowania
  • jak rozpoznać gry podejmowane przez rozmówcę
  • trudni uczestnicy oraz „mordercy pomysłów"
  • praca z krytycznymi grupami

  V moduł- grupa a zespół

  • definicja grupy, rodzaje, struktura
  • etapy rozwoju grupy- charakterystyka, sytuacje, potencjalne przeszkody, jakie mogą pojawić się w grupie, aktywność zadaniowa, rola moderatora w poszczególnych fazach, określenie metod aktywacji uczestników
  • zalety i wady pracy grupowej
  • definicja zespołu, najważniejsze aspekty funkcjonowania zespołu
  • cechy efektywnego zespołu
  • synergia a konsensus
  • role grupowe, czym są role grupowe? Efektywność poszczególnej roli w zespole, delegowanie zadań z uwzględnieniem specyfiki roli

  VI moduł- feedback

  • co to jest feedback?
  • znaczenie feedbacku
  • rodzaje feedbacku
  • zasady udzielania i odbierania informacji zwrotnej
  • bariery w przekazywaniu i odbieraniu feedbacku
  • narzędzia niezbędne w przekazywaniu konstruktywnego feedbacku

  VII moduł- metody pracy z dużą grupą

  • Future workshop w konfrontacji do Future Search Conference
  • Open Space w konfrontacji do World Cafe

  TRENER
  Weronika Mikołajczyk

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie planowania i organizowana warsztatów z zakresu moderacji, współczesnych kultur uczenia się oraz prowadzenia konferencji, w tym międzynarodowych z zakresu edukacji dorosłych.
  • W 2005 roku ukończyła międzynarodowy kurs moderacji poprowadzony przez dr Geronta Graessenera, a w 2008 międzynarodowego kursu na co- trenera

  OCZEKIWANE REZULTATY

  1. Poznanie źródeł i sposobów budowania autorytetu w prowadzeniu grupy i rozpoznanie osobistych źródeł własnego autorytetu
  2. Znajomość procesu rozwoju i mechanizmów działania grupy, świadomość ich oddziaływania na realizację celów spotkania i znajomość sposobów ich wykorzystania w praktyce moderacji
  3. Funkcjonowanie celów spotkań grupowych i identyfikacja problemów wyłaniających się w toku ich realizacji, sposoby dostrajania celów i metod ich realizacji do „kontekstu grupy”
  4. Poznanie podstawowych obszarów przygotowania profesjonalnego warsztatu, praktycznych wskazówek związanych z organizacją spotkania
  5. Poznanie różnych środków pomocniczych do przygotowania prezentacji lub moderacji
  6. Doskonalenie technik prezentacji, technik prowadzenia dyskusji i spotkań, stosowania i prowadzenia technik pracy grupowej podczas realizacji projektów, w rozwiązywaniu problemów i w poszukiwaniu nowych twórczych rozwiązań.

  OFERTA SKIEROWANA DO:

  1. Nauczycieli, animatorów kultury
  2. Kadry kierowniczej
  3. Każdej osoby, która pracuje z grupą

  CZAS TRWANIA

  80 godzin- cały program

  Istnieje możliwość zrealizowania części programu