Zagadnienia do realizacji w ramach tematu Negocjacje
  • Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji
  • Negocjacje a dyskusje
  • Co pomaga i przeszkadza w prowadzeniu negocjacji
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Przygotowanie do negocjacji- planowanie spotkania negocjacyjnego
  • Pozyskiwanie informacji użytecznych w negocjacjach
  • Rola skutecznej komunikacji w prowadzeniu negocjacji
  • Aktywne słuchanie
  • Mowa ciała
  • Zależności przestrzenne
  • Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Komunikowanie się w sposób asertywny
  • Ważne słowa i zwroty pomagające w negocjacjach
  • Zwroty, których nie należy używać
  • Bariery komunikacyjne występujące w procesie negocjacji
  • Style zachowań i orientacje negocjacyjne
  • Strategie, techniki i style negocjacyjne
  • Typowe strategie negocjacji- ich wady i zalety
  • Wyznaczanie celów negocjacji
  • Strategia BATNA
  • Rozpoznawanie celów negocjacyjnych partnera w negocjacjach
  • Interesy a stanowiska w negocjacjach
  • Osobowość partnera negocjacyjnego - analiza
  • Dobieranie taktyki negocjacji do typu partnera negocjacyjnego
  • Nieporozumienia wynikające z nieprecyzyjnego formułowania przekazu komunikatu
  • Sytuacje konfliktowe
  • Trudny partner w negocjacjach (m.in. agresywny, pozornie uległy, manipulujący, niezdecydowany)
  • Poznawanie własnych predyspozycji negocjacyjnych
  • Budowanie własnej skuteczności negocjacyjnej
  • Poznawanie własnych ograniczeń negocjacyjnych
  • Określenie mocnych stron i szans rozwojowych
  • Identyfikacja źródeł siły w negocjacjach
  • Zarządzanie emocjami w negocjacjach
  • Techniki utrzymywania dystansu
  • Prowadzenie negocjacji w sytuacjach presji emocjonalnej
  • Budowanie korzystnej relacji z kontrahentem
  • Prezentacja oferty współpracy
  • Struktura negocjacji - kolejne fazy negocjacji
  • Rozpoznawanie celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
  • Umiejętność wpływania na partnera negocjacji
  • Proces i metody wywierania wpływu
  • Wykrywanie pułapek, manipulacji i chwytów negocjacyjnych
  • Zapobieganie manipulacjom
  • Blef w negocjacjach
  • Finalizowanie negocjacji- efektywne domknięcie- kontrakt końcowy
  • Egzekwowanie ustaleń kontraktu
  • Długotrwała współpraca