poradnik
 • Jak zorganizować szkolenie:

  1. Koncepcja szkolenia

  Przed przystąpieniem do organizacji szkoleń należy zastanowić się nad koncepcją planowanego szkolenia: potrzebie, przyczynach i celach.

  Dobre okazje do organizowania szkoleń dla Pracowników:
  • zatrudnienie nowych pracowników
  • etap wdrażania nowości (nowych technologii, produktów, usług)
  • zmiana w strukturze własnościowej Firmy
  • uzyskanie wiedzy, którą warto się podzielić ze współpracownikami.
  Cele realizowania szkoleń przez Firmy:
  • przedstawianie sposobu działania Firmy i przekazanie wiedzy nowym Pracownikom
  • podnoszenie kompetencji Pracowników
  • podniesienie poziomu wiedzy
  • rozszerzenie umiejętności
  • informowanie o nowościach
  • prezentacja nowości
  • stwarzanie możliwości zadawania pytań i samodzielnego działania
  • rozwijanie już nabytych umiejętności

   

  2. Wybór Uczestników szkolenia

  - liczba i stosowane kryterium wyboru

  Należy się zastanowić, czy w szkoleniu wezmą udział wszyscy Pracownicy, czy tylko kadra managerska, albo osoby z najlepszymi wynikami w pracy.

  O doborze uczestników decyduje charakter i cel szkolenia.

  Warto pamiętać , że najbardziej efektywne są szkolenia w mniejszych grupach (do 20 osób)


  3. Wybór miejsca

  Szkolenie można zorganizować w siedzibie firmy lub w wynajętych salach konferencyjnych.

  Miejsce szkolenia powinno być dostosowane do liczby Uczestników i charakteru spotkania, a także możliwości dotarcia Uczestników na szkolenie (odległość, dojazd).

  Jeśli uczestnicy zjeżdżają się z dużego terytorium i muszą przejechać duże odległości, a szkolenie zaczyna się od rana, warto przewidzieć miejsca noclegowe w przeddzień szkolenia, aby Uczestnicy dotarli na szkolenie wypoczęci.

  Należy uwzględnić sposób ustawienia krzeseł, stołów, blatów w sali konferencyjnej, tak aby kożystnie wpłynęło to na przekazywanie treści oraz komfort uczestników i trenera.

  Trzeba przemyśleć także wyposażenie sali konferencyjnej- co będzie potrzebne, aby szkolenie przebiegło bez zakłóceń (ekran, rzutnik multimedialny, flipchart, mikrofon, nagłośnienie, możliwość zaciemnienia sali).

   

  4.Termin


  - powinien być tak dobrany, aby nie dezorganizował pracy w Firmie

   

  5. Budżet


  - wpływa na możliwości w zakresie wyboru trenera, miejsca zorganizowania konferencji, ilości Uczestników szkolenia, noclegi, rodzaj cateringu, dodatkowe atrakcje itp.

  6. Zaproszenie Uczestników

  Uczestników szkolenia można zaprosić poprzez firmowe ogłoszenia lub pocztą elektroniczną.

  Gości spoza Firmy zapraszamy listownie, faxem lub E-mailem.

  Warto wysłać zaproszenia z odpowiednim wyprzedzeniem, aby termin szkolenia nie kolidował z innymi obowiązkami Uczestników.

  7. Wizytówki / identyfikatory

  Jeżeli Uczestnicy szkolenia nie znają się, a będą brać udział w dyskusjach warto przygotować dla nich identyfikatory.

  Sprzyja to komunikacji i nawiązywaniu rozmów.

   

  8. Część merytoryczna

  Najważniejsze w szkoleniu są treści dydaktyczne - wszystko to co chcemy Uczestnikom szkolenia przekazać.

  Szkolenie powinien prowadzić specjalista w danej kwestii, który rzetelnie wyjaśni zagadnienia, problemy i odpowie na ewentualne pytania. Najlepiej jeśli trener nie tylko przekazuje teorię, ale sam w praktyce ma kontakt zdanymi zagadnieniami.

  Skutecznemu przekazowi treści merytorycznych oraz ich zapamiętywaniu przez Uczestników sprzyja wizualizacja przekazywanych treści:

  • prezentacje multimedialne wyświetlane przy pomocy rzutnika
   i ekranu,
  • schematy rysowane na flipcharcie

  9. Materiały pomocnicze

  Dla każdego Uczestnika warto przygotować skrypty, które pomogą zapamiętać i zrozumieć przekazywane treści.

  W takich materiałach powinien znaleźć się schematyczny spis poruszanych na szkoleniu zagadnień.

  Dobrze przygotowany materiał pomocniczy sprzyja temu, aby nie notować całości tylko dodawać własne uwagi do otrzymanych gotowych notatek.

  Do takie materiału Uczestnicy mogą zaglądać po szkoleniu, aby przypominać sobie oraz utrwalać w pamięci ważne zagadnienia.

  Dobrym rozwiązaniem jest także przygotowanie dla każdego Uczestnika notatników i długopisów.

  10. Harmonogram szkolenia

  Szkolenie powinno przebiegać w ustalonych czasowo ramach.

  Plan szkolenia powinien uwzględniać następujące elementy:

  • wprowadzenie z wyjaśnieniem celów i planu szkolenia
  • przedstawienie kolejnych punktów szkolenia
  • czas na zadawanie pytań przez Uczestników
  • czas na samodzielna prace
  • czas na ewentualny test sprawdzający skuteczność szkolenia
  • przerwy (które pozwolą odpocząć pomiędzy kolejnymi porcjami informacji
  • dodatkowy czas na niezaplanowane wydarzenia - przedłużenie się dyskusji, dygresje

   

  11. Catering


  - jeśli szkolenie trwa dłużej niż kilka godzin warto zapewnić uczestnikom serwis kawowy i posiłki

   

  12. Baza noclegowa i rekreacja


  - jeśli szkolenie trwa kilka dni, lub Uczestnicy przyjeżdżają z daleka warto przygotować odpowiednie zaplecze noclegowe.

  Jeśli dysponujemy większym budżetem można Uczestnikom szkolenia zorganizować także atrakcje, które pomogązrelaksować się po szkoleniu.

  Atrakcje te mogą spełniać funkcje integracyjne.

   

  13. Analiza szkolenia i wnioski na przyszłość


  - co było trafnym pomysłem, co spełniło oczekiwania, jakich błędów nie powtarzać.

  Często stosowanym rozwiązaniem jest zebranie od Uczestników opinii
  o spotkaniu, przeprowadzenie ankiety

  14. Samemu czy z pomocą firmy takiej jak my?

  Firmy zlecają organizowanie szkoleń pracownikom działów szkoleń, asystentkom lub trenerom.

  Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie z firm takich jak nasza ponieważ możemy skutecznie doradzić w wyborze miejsca.

  Znamy obiekty konferencyjne w całej Polsce pod względem ilości
  i wielkości sal konferencyjnych, wyposażenia konferencyjnego, zaplecza gastronomicznego, hotelowego i rekreacyjnego.

  Możemy dobrać miejsca najbardziej odpowiednie dla realizacji danego szkolenia.

  Posiadamy także profesjonalna bazę trenerów specjalizujących się
  w szerokim zakresie zagadnień.

  Zapewniamy także duże możliwości w zakresie organizowania atrakcji dodatkowych.

  Przeprowadzamy wiele szkoleń więc mamy możliwość uzyskania korzystnych rabatów.

  Dużym atutem realizowanych przez nas szkoleń jest fakt,
  że działamy kompleksowo.

  Ponadto na każde realizowane przez nas szkolenie jedzie profesjonalnie przygotowana osoba, która dopilnowuje wszystkich spraw na miejscu.

  Trener i Uczestnicy szkolenia mogą skupić się wyłącznie na przekazywaniu i przyswajaniu treści merytorycznych- pozostałe sprawy załatwia nasza Firma