Szkolenie z zakresu profesjonalnej obslugi interesanta
 • Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów i instytucji.

  - propozycja tematycznego zakresu szkolenia –

  Część I – Budowanie świadomości potrzeby troski o jakość obsługi interesanta

  • Wstęp: Urzędnik jako klient różnych firm oraz instytucji
  • Na co zwracasz uwagę, gdy jesteś klientem różnych firm? Czego nie lubisz?
  • Jak chciałbyś być obsługiwany? Idealna obsługa klienta – cechy
  • Urząd a firma - podobieństwa i różnice w kontekście jakości obsługi klienta / interesanta
  • Dlaczego Urząd powinien się "starać" dobrze obsługiwać swoich interesantów?
  • W jakich sprawach interesant kontaktuje się z Urzędem ? (grupy tematów)
  • Czego oczekuje interesant od Urzędu?
  • Jakie problemy pojawiają się najczęściej podczas kontaktów urzędnik – interesant? (grupy problemów oraz dotychczasowy sposób ich rozwiązywania przez urzędników)
  • Zbiór zasad, których powinien trzymać się "idealny" pracownik Urzędu / wypracowanie w grupie "dekalogu" zasad odnoszącego się do postaw i zachowań
  • Przygotowanie pracowników Urzędu do procesu obsługi interesanta – Jakość na zewnątrz bierze się z jakości wewnątrz organizacji. – struktury, procedury, komunikacja, instruktaże i szkolenia. Co trzeba zrobić, aby to wdrożyć?

  Część II – Przećwiczenie konkretnych "technik" i zachowań związanych z obsługą interesanta

  • Profesjonalny wizerunek urzędnika – kilka słów
  • Powitanie (dostrzec interesanta, przyjazny wyraz twarzy, uśmiech) – zamiast: "Przepraszam Panią bardzo!" (interesanta) ma być: "Dzień dobry! W czym mogę pomóc?"(urzędnika)
  • Kontakt wzrokowy
  • Body focus (sylwetka i całe ciało wskazuje "kierunek" komunikacji)
  • Koncentracja na rozmowie
  • Aktywne słuchanie
  • Język komunikacji z interesantem (funkcja reprezentatywna języka, poprawność językowa: leksyka, gramatyka, styl; dykcja, parajęzyk, metakomunikaty)
  • Reagowanie na wypowiedzi i zachowania interesanta - oferta i zakres "pomocy" ze strony urzędnika
  • Techniki budowania pozytywnych relacji urzędnik – interesant
  • Trudne rozmowy – sposób prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym interesantem, komunikowanie niepomyślnych informacji, asertywna obrona "siebie": asertywna odmowa, komunikaty typu "Ja" czyli jak nie eskalować negatywnych emocji.
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia