• Przykładowe zagadnienia do realizacji w ramach tematu Sprzedaż - profesjonalne przygotowanie do pracy zespołów sprzedażowych

  • Pozyskiwanie potencjalnych klientów/odbiorców, budowanie portfela klientów - strategie pozyskiwania klientów, rozwijanie umiejętności poszukiwania klientów i budowania swojego rynku, metody pobierania referencji, plany indywidualnej pracy i lista prospectingowa
  • Rozmowy telefoniczne w pracy z klientem- zasady dobrego kontaktu telefonicznego, etyka telefoniczna, obiekcje i trudności w rozmowie telefonicznej
  • Rozmowa handlowa- etapy, struktury i zasady
  • Finalizacja sprzedaży- kiedy i jak zakończyć sprzedaż
  • Zachowania po sprzedaży
  • Crosseling – metody pozyskiwania klientów na przyszłość
  • Techniki skutecznego zamykania rozmowy handlowej
  • Jak zdobywać klientów, referencje i rekomendacje
  • Skuteczny język sprzedawcy, czyli jak nie palić rozmów
  • Rozpoznawanie potrzeb klientów w tym: analiza potrzeb, ankieta finansowa (Banki, Towarzystwa
   Ubezpieczeniowe)
  • Typologia klienta - dobór strategii prowadzenia rozmowy
  • Obiekcje klienta - powody ich powstania i metody radzenia sobie z nimi
  • Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem
  • Serwis / Obsługa klienta, a wizerunek firmy i jej rynek
  • Rodzaje pytań w rozmowie handlowej
  • Budowanie długotrwałych relacji z klientem
  • Profesjonalna sprzedaż
  • Techniki sprzedaży
  • Grupa handlowców jako zespół
  • Obserwacja handlowców i ich pracy
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Mocne i słabe strony zespołu sprzedażowego